Logoet “Klinik for Fodterapi”
er din garanti for, at din behandler:

  • Har en statsanerkendt og godkendt uddannelse.
  • Er uddannet til at yde egentlig fodbehandling, fodterapi og almindeligfodpleje.
  • Fremstiller fodindlæg.
  • Behandler nedgroede negle ved bøjlebehandling.
  • Foretager fysiologiske og neurologiske undersøgelser af foden.
  • Kan vejlede i fodøvelser, valg af sko og pleje af fødder til forebyggelse og bevarelse af fodens funktioner og sundhed.
  • Er specialist i diabetes– og gigtrelaterede fodproblemer.
  • Er underlagt Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.
  • Er omfattet af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring.
  • Er medlem af Landsforeningen af statsaut. fodterapeuter og får på denne måde ajourført sin viden.